การคาดการณ์สภาพอากาศใน โปโรซโจเดม

15° 44.419 N 73° 49.796 E
สภาพอากาศในขณะนี้
+27 °C
09:01:13
0
94 %
6.7 m/s
WSW
1003 hPa
broken clouds
75
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+27 °C
06:08
12:39
19:10
20:30
ในวันนี้
+28 °C
7 กรกฎาคม
35.45
87 %
5.89 m/s
WSW
1004 hPa
heavy intensity rain
83 %
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+27 °C
06:08
12:39
19:10
20:30
วันพรุ่งนี้
+28 °C
8 กรกฎาคม
56.26
81 %
4.25 m/s
SW
1008 hPa
very heavy rain
59 %
+28 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:09
12:39
19:10
20:30
วันพฤหัสบดี
+30 °C
9 กรกฎาคม
20.91
68 %
2.59 m/s
WSW
1007 hPa
heavy intensity rain
58 %
+30 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
06:09
12:39
19:10
20:30
วันศุกร์
+30 °C
10 กรกฎาคม
14.34
67 %
2.91 m/s
SW
1007 hPa
heavy intensity rain
82 %
+30 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:09
12:40
19:10
20:30
วันเสาร์
+28 °C
11 กรกฎาคม
18.74
78 %
2.17 m/s
SW
1007 hPa
heavy intensity rain
100 %
+28 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:10
12:40
19:10
20:29
วันอาทิตย์
+27 °C
12 กรกฎาคม
10.91
80 %
1.84 m/s
WNW
1008 hPa
moderate rain
100 %
+27 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:10
12:40
19:10
20:29
วันจันทร์
+28 °C
13 กรกฎาคม
6.61
73 %
2 m/s
SW
1008 hPa
moderate rain
100 %
+28 °C
+26 °C
+26 °C
+24 °C
06:10
12:40
19:10
20:29
วันอังคาร
+26 °C
14 กรกฎาคม
7.52
83 %
2.1 m/s
SSW
1007 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
06:11
12:40
19:10
20:29
วันพุธ
+29 °C
15 กรกฎาคม
18.12
71 %
2.11 m/s
SW
1006 hPa
heavy intensity rain
100 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:11
12:40
19:09
20:29
วันพฤหัสบดี
+27 °C
16 กรกฎาคม
18.47
83 %
2.09 m/s
WSW
1006 hPa
heavy intensity rain
100 %
+27 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
06:11
12:40
19:09
20:28
วันศุกร์
+26 °C
17 กรกฎาคม
37.24
86 %
3.89 m/s
W
1005 hPa
heavy intensity rain
99 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
06:12
12:40
19:09
20:28
วันเสาร์
+28 °C
18 กรกฎาคม
31.33
81 %
4.09 m/s
W
1006 hPa
heavy intensity rain
100 %
+28 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:12
12:40
19:09
20:28
วันอาทิตย์
+29 °C
19 กรกฎาคม
13.64
75 %
3.37 m/s
WSW
1007 hPa
heavy intensity rain
100 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:12
12:41
19:09
20:28
วันจันทร์
+28 °C
20 กรกฎาคม
6.48
74 %
2.88 m/s
SSW
1007 hPa
moderate rain
100 %
+28 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:13
12:41
19:09
20:27
วันอังคาร
+26 °C
21 กรกฎาคม
9.18
85 %
1.69 m/s
S
1008 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+24 °C
+25 °C
+25 °C
06:13
12:41
19:08
20:27
วันพุธ
+25 °C
22 กรกฎาคม
34.04
90 %
0.8 m/s
SSE
1007 hPa
heavy intensity rain
100 %
+25 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
06:13
12:41
19:08
20:26
สภาพอากาศในขณะนี้
broken clouds
+27 °C
06:08
ตอนเช้า
+27 °C
12:39
วัน
+28 °C
19:10
ตอนเย็น
+27 °C
20:30
กลางคืน
+26 °C
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า 0

ความชื้น 94 %

ความเร็วลม 6.7 m/s

ทิศทางลม West-southwest
เมฆและฝน 75

ความดัน 1003 hPa

เฟสของดวงจันทร์เต็ม
เวลาท้องถิ่น
-
โปโรซโจเดม +05:30
09:07:15
กำลังโหลดข้อมูลสภาพอากาศ...