การคาดการณ์สภาพอากาศใน โปโรซโจเดม

15° 44.419 N 73° 49.796 E
สภาพอากาศในขณะนี้
+30 °C
16:08:59
0
66 %
4.1 m/s
SW
1010 hPa
haze
20
+30 °C
+21 °C
+27 °C
+30 °C
06:40
12:20
18:00
19:15
ในวันนี้
+30 °C
22 พฤศจิกายน
0
43 %
2.79 m/s
E
1011 hPa
sky is clear
6 %
+30 °C
+21 °C
+27 °C
+30 °C
06:40
12:20
18:00
19:15
วันพรุ่งนี้
+31 °C
23 พฤศจิกายน
0
46 %
3.61 m/s
E
1014 hPa
broken clouds
70 %
+31 °C
+22 °C
+28 °C
+21 °C
06:41
12:20
18:00
19:16
วันอาทิตย์
+31 °C
24 พฤศจิกายน
0
44 %
3.49 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
7 %
+31 °C
+23 °C
+28 °C
+20 °C
06:41
12:21
18:00
19:16
วันจันทร์
+31 °C
25 พฤศจิกายน
0
46 %
4.06 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+23 °C
+29 °C
+22 °C
06:42
12:21
18:00
19:16
วันอังคาร
+30 °C
26 พฤศจิกายน
0
45 %
4.6 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
1 %
+30 °C
+22 °C
+28 °C
+22 °C
06:42
12:21
18:00
19:16
วันพุธ
+30 °C
27 พฤศจิกายน
0
51 %
3.97 m/s
E
1012 hPa
few clouds
11 %
+30 °C
+23 °C
+29 °C
+22 °C
06:43
12:22
18:01
19:16
วันพฤหัสบดี
+31 °C
28 พฤศจิกายน
0
40 %
3.97 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+23 °C
+29 °C
+22 °C
06:43
12:22
18:01
19:16
วันศุกร์
+32 °C
29 พฤศจิกายน
0
50 %
3.8 m/s
E
1012 hPa
overcast clouds
97 %
+32 °C
+25 °C
+30 °C
+23 °C
06:44
12:22
18:01
19:16
วันเสาร์
+32 °C
30 พฤศจิกายน
0
47 %
3.77 m/s
E
1013 hPa
overcast clouds
99 %
+32 °C
+25 °C
+30 °C
+25 °C
06:44
12:23
18:01
19:17
วันอาทิตย์
+32 °C
1 ธันวาคม
0
46 %
4.17 m/s
E
1013 hPa
overcast clouds
92 %
+32 °C
+24 °C
+30 °C
+24 °C
06:45
12:23
18:01
19:17
วันจันทร์
+33 °C
2 ธันวาคม
0
36 %
3.17 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+23 °C
+30 °C
+23 °C
06:46
12:23
18:01
19:17
วันอังคาร
+32 °C
3 ธันวาคม
0
42 %
3.19 m/s
E
1011 hPa
overcast clouds
100 %
+32 °C
+24 °C
+29 °C
+22 °C
06:46
12:24
18:01
19:17
วันพุธ
+32 °C
4 ธันวาคม
0
40 %
3.35 m/s
E
1011 hPa
broken clouds
63 %
+32 °C
+23 °C
+29 °C
+21 °C
06:47
12:24
18:02
19:18
วันพฤหัสบดี
+31 °C
5 ธันวาคม
0
44 %
2.89 m/s
E
1011 hPa
overcast clouds
100 %
+31 °C
+23 °C
+29 °C
+22 °C
06:47
12:25
18:02
19:18
วันศุกร์
+31 °C
6 ธันวาคม
0
36 %
3.55 m/s
E
1011 hPa
broken clouds
69 %
+31 °C
+23 °C
+29 °C
+22 °C
06:48
12:25
18:02
19:18
วันเสาร์
+31 °C
7 ธันวาคม
0
44 %
3.79 m/s
E
1012 hPa
few clouds
22 %
+31 °C
+24 °C
+30 °C
+22 °C
06:48
12:25
18:02
19:19
สภาพอากาศในขณะนี้
haze
+30 °C
06:40
ตอนเช้า
+30 °C
12:20
วัน
+30 °C
18:00
ตอนเย็น
+27 °C
19:15
กลางคืน
+21 °C
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า 0

ความชื้น 66 %

ความเร็วลม 4.1 m/s

ทิศทางลม Southwest
เมฆและฝน 20

ความดัน 1010 hPa

เฟสของดวงจันทร์ไตรมาสที่ผ่านมา
เวลาท้องถิ่น
-
โปโรซโจเดม +05:30
16:11:00
กำลังโหลดข้อมูลสภาพอากาศ...